Gode opplevelser

Om oss

Visjon / Mål / Verdier

Vår visjon er å levere gode opplevelser, enten det er i en av våre restauranter eller ute hos våre kunder.

For oss vil maten alltid være kjernen i en god opplevelse. Derfor er kvalitet og utvikling av menyer og spennende matkonsepter sentrale begreper for oss. Dette mener vi alltid må suppleres med god service og en unik atmosfære. Disse elementene er fundamentet for alt vi gjør, hver dag.

Bærekraft er et av de mest sentrale begrepene i det vi gjør. Vi jobber lokalt der det er mulig. Velger råvarer ut fra miljømessig påvirkning der det lar seg gjøre. Leter konstant etter alternativer, og velger disse, når det kan påvirke positivt.

    Kontakt oss